Mistä kannattava pesu on tehty? Osa 2

Mikään ei ole niin kallis investointi kuin investointi hitaaseen autonpesukoneeseen. Sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttaa oleellisesti, kuinka monta pesua olet myynyt tilikauden aikana. Pesunopeudella on suuri vaikutus pesujen määrään ja sillä puolestaan suora yhteys tilikauden tulokseen ja sijoitetun pääoman tuottoon.

Pesunopeudesta puhuttaessa käytetään eri konetyypeissä yleisesti eri terminologiaa. Roll over- eli perinteisissä harjapesukoneissa puhutaan kiskonopeudesta, jossa auto pysyy paikallaan koneen liikkuessa kiskoilla. Pesukaduissa eli tunnelipesukoneissa käytetään nimitystä ketjunopeus, jolloin autoa vedetään ketjulla pesukoneen läpi, pesukoneen pysyessä paikallaan.

Roll over-koneissa pesunopeuteen eniten vaikuttava tekijä on pesuohjelmien pituus. Pesukoneeseen voidaan suunnitella useita eri liikesarjoja suorittamaan pesun eri vaiheita. Liikesarjojen lisääminen kasvattaa kuitenkin käytettävää pesuaikaa ja näin ollen vähentää pesujen määrää. Tämän lisäksi pesunopeuteen vaikuttavat pesukoneen tekniset ominaisuudet, kuten ohjausjärjestelmien nopeus, joilla ohjataan harja-, korkeapaine- ja kuivausyksikköjen pesunopeutta.

Lisäksi pesunopeuteen vaikuttaa pesukemikaaleille annettava vaikutusaika. Mitä heikkotehoisempaa pesuainetta käytetään, sitä pidempi on myös vaikutusaika, jolla kompensoidaan pesuaineen heikkoa tehoa hyväksyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Pesukaduissa ketjunopeudella tarkoitetaan sitä, millä nopeudella (sekunti per metri) pesuketju vetää autoja läpi pesukadun. Myös autojen välisellä etäisyydellä on vaikutusta pesunopeuteen. Pesunopeudella pyritään siihen, että pesukadulle ei ala muodostumaan pesujonoa. Pesujonon muodostuminen tarkoittaa sitä, että pesukoneen kapasiteetti ei riitä pesemään kaikkien niiden potentiaalisten asiakkaiden autoja, joita olisi tarjolla pestäväksi.

Entä miksei pesukadun nopeutta voi lisätä rajattomasti? Syynä ovat pullonkaulat, jotka hidastavat auton sisäänottoa pesukadulle. Tyypillisin pesukadun pullonkaula on harjayksikön kyky harjata auton takaosa. Markkinoilla on paljon pesunopeutta rajoittavia harjayksiköitä, joiden sijasta roll over -pesukone olisi kannattavampi vaihtoehto sijoitetun pääoman tuottoprosentin kannalta.

Pesunopeudella on suuri vaikutus myös pesukadun kulurakenteeseen. Hidas ketjunopeus lisää samassa suhteessa muuttuvien kustannusten määrää pesua kohden. Jos pesukatusi on kaksi kertaa hitaampi, on sinulla kaksi kertaa suuremmat muuttuvat kustannukset pesua kohden, kuten esim. jätevesimaksut, sähkönkulutus, pesuainekulutus jne.

Voidaankin perustellusti sanoa, että pesunopeudella on suuri merkitys pesun kannattavuuteen.

Seuraavassa jutussa kerron, miten vahauksen laadulla voidaan vaikuttaa autonpesutoiminnan kannattavuuteen. Pysy kanavalla!

Lue myös edellinen juttuni siitä mikä yksinkertainen kaava tekee autonpesutoiminnasta kannattavan!