Mistä kannattava pesu on tehty? Osa 1

Kannattava pesutoiminta tulee yhtälöstä:
Keskihinta x pesunopeus = pesuliiketoiminnan tulos

Jokainen pesuyrittäjä pohtii mielessään tuleeko minun pesuyrityksestä kannattava. Oikein suunniteltu ja toteutettu pesuliiketoiminta on aina kannattavaa. Kaikilla on tavoitteena myydä mahdollisimman monta pesua mahdollisimman korkealla keskihinnalla ja kateprosentilla, jolloin pesuliiketoiminnan tulos on mahdollisimman hyvä. Keskihintaan voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Yksi hyvä tapa on myydä erihintaisia pesuja, esimerkiksi

1. Vahapesu (tehopesu + liuotin + vaha), 30,- €
2. Liuotinpesu (tehopesu + liuotin), 20,- €
3. Tehopesu (tehopesu), 10,- €

Kun asiakkaalle annetaan mahdollisuus ostaa eri laatutasolla olevia erihintaisia pesuja, on tällaisella hintojen asettelulla selkeä keskihintaa nostava vaikutus. On tärkeää muistaa, että pesujen välillä on oltava todellinen sisältöero, siten että asiakas kokee aidosti saavansa maksamalleen lisähinnalle vastinetta. Harva asiakas tulee kertomaan kassalle pettymystään, vaan äänestää jaloillaan ja siirtyy kilpailevan pesuaseman asiakkaaksi. Korkean keskihinnan lisäksi on tärkeää pitää huolta myös kulurakenteesta, jotta parantunut keskihinta ei näkyisi vastaavasti liikaa lisääntyneinä kuluina.

Tulokseen vaikuttaa keskihinnan lisäksi pesunopeus. Tämä ei ole mikään vähäpätöinen asia. On hyvä huomioida se tosia, että jokaisella pesuasemalla on tietty toteutuva kulurakenne riippumatta siitä, vaikka yritys ei myisi yhtään pesua. Korkeasta keskihinnasta ei ole mitään iloa, jos pesukoneesi on niin hidas, että sillä ei pysty hitaudesta johtuen kattamaan edes kiinteitä kustannuksia. On hyvä muistaa, että kun asiakas tulee tontillesi ja näkee siellä 6 autoa jonossa, kääntyy auton nokka nopeasti kohti kilpailijan pesuasemaa. Mikään ei ole vahingollisempaa kuin kouluttaa oma asiakas menemään kilpailevalle pesuasemalle.

Sesonkipäiviä on vuodessa noin 30 kappaletta. Sesongilla tarkoitetaan, että pesukoneessa on jatkuvasti asiakkaita katkeamattomana jonona. Juuri näinä sesonkipäivinä on mahdollista kasvattaa merkittävästi liiketoiminnan tulosta. Jos esim. nollatulos on 8000 pesun kohdalla, niin sesongin avulla pesunopeudesta riippuen pystytään vuotuista pesumäärää lisäämään merkittävästi yli nolla tuloksen eli 8000:n pesun, jolloin voidaankin perustellusti sanoa, että nopeus on aivan ratkaisevassa asemassa liiketoiminnan tuloksen kannalta katsottuna.

Lue lisää artikkeleita, joissa kerron tarkemmin miksi asiakas on valmis maksamaan korkeamman keskihinnan ja mitkä tekniset ratkaisut vaikuttavat pesunopeuteen.